LEGAL Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Eerste partijen. De partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden zijn u en de eigenaar van deze AlwaysBright.me website onderneming, Always Bright B.V. ("Always Bright"). Alle verwijzingen naar "wij," "ons," "onze," deze "Website," of deze "Site" moeten worden opgevat als verwijzingen naar deze Website onderneming en Always Bright.
 1. Gebruik en Beperkingen. Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en het aanvullend beleid onderaan onze homepage, met inbegrip van ons Teruggavebeleid, mag u de openbare delen van deze Website gebruiken, maar uitsluitend voor uw eigen interne doeleinden. U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen (of trachten te verkrijgen) tot deze website anders dan via de door ons verschafte interface, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent in een afzonderlijke overeenkomst. U stemt ermee in deze website niet automatisch te openen (of trachten te openen) (inclusief door het gebruik van scripts of webcrawlers), en u stemt ermee in zich te houden aan de instructies in de robots.txt-bestanden die zich op deze website bevinden. U mag niet (i) doorverkopen, in sublicentie geven, overdragen, toewijzen of distribueren; (ii) wijzigingen aanbrengen of afgeleide werken creëren op basis van de Website, de diensten of inhoud ervan; of (iii) de Website, de diensten of inhoud ervan "framen" of "spiegelen" op een andere server of op een apparaat met internettoegang. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers.
 1. Hoe we omgaan met inzendingen op deze Site. Wij behandelen informatie die u plaatst op delen van deze Site die zichtbaar zijn voor anderen (zoals een blog, forum of chatroom) niet als eigendomsrechtelijk, privé of vertrouwelijk. Wij zijn niet verplicht om toezicht te houden op of redactionele controle uit te oefenen over postings op deze Website. Wij behouden ons echter het recht voor om dergelijke postings te controleren en materiaal dat wij ongepast achten te verwijderen. Het plaatsen, verzenden, adverteren, gebruiken, verspreiden of opslaan van inhoud die ons kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid, onrechtmatige daad of anderszins, of die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, of anderszins in strijd is met algemeen aanvaarde gemeenschapsnormen, is verboden, inclusief, maar niet beperkt tot.
 1. Smaad; Communications Decency Act kennisgeving. Deze website is een aanbieder van "interactieve computerdiensten". Daarom is onze aansprakelijkheid voor smaad en andere claims die voortvloeien uit het plaatsen op deze website door derden zoals daarin beschreven, beperkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of andere informatie die door derden op deze website wordt geplaatst. Wij staan niet in voor de juistheid van dergelijke berichten of oefenen geen redactionele controle uit over dergelijke berichten, noch nemen wij enige wettelijke verplichting op ons om redactionele controle uit te oefenen over inhoud die door derden is geplaatst of enige aansprakelijkheid in verband met dergelijke berichten
 1. Supervision. Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om uw toegang tot en gebruik van deze Site te controleren zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij kunnen uw gebruik registreren of vastleggen op een wijze zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd via de link Privacybeleid op de startpagina van deze Website.
 1. Afzonderlijke Overeenkomsten. U kunt producten, diensten en/of inhoud van deze Website kopen. Wij behouden ons het recht voor om te eisen dat u akkoord gaat met afzonderlijke overeenkomsten als voorwaarde voor uw gebruik en/of aankoop van dergelijke producten, diensten en/of inhoud. 
 1. Eigendom. Het materiaal op deze Website wordt beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragen. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Website zijn eigendom van ons en/of anderen. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierin worden verleend, zijn alle andere rechten voorbehouden.

 2. ALLE PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE, VAN ONS OF VAN ONZE FILIALEN ZIJN UITSLUITEND TER INFORMATIE. Hoewel alles in het werk is gesteld om de informatie op onze website en in de publicaties te verifiëren, aanvaarden noch de auteurs noch de uitgevers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. DE AUTEURS EN REDACTEUREN WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN OF WEGLATINGEN. VERLIES VAN EIGENDOMMEN, LETSEL AAN UZELF OF ANDERSZINS, OF DE DOOD KAN DIRECT OF INDIRECT HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE HIERIN GEVONDEN INHOUD.
 1. Links naar deze site. Wij verlenen u een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink te creëren naar deze Website, op voorwaarde dat de link ons of onze producten of diensten niet afschildert op een onjuiste, misleidende, denigrerende of aanstootgevende manier. U mag geen gebruik maken van enig logo, handelsmerk of handelsnaam weergegeven op deze Website of enig ander eigendomsrechtelijk grafisch beeld opgenomen in de link zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 1. Links naar Websites van Derden. Wij evalueren of controleren geen websites van derden die een link leggen naar of van deze Website, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud en verklaren niet dat hun inhoud correct of gepast is. Uw gebruik van een website van een derde is op uw eigen initiatief en risico en kan onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die andere website.
 1. Deelname aan Promoties van Adverteerders. U kunt corresponderen of deelnemen aan promoties met adverteerders die hun producten, diensten of inhoud op deze Site promoten. Dergelijke correspondentie of deelname, inclusief levering van en betaling voor producten, diensten of inhoud, is uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders.
 1. The sale and delivery of goods to customers in the Netherlands and Europe takes place through Always Bright B.V., a Dutch legal entity with its registered office at Leidsekruisstraat 35 A, 1017RG, Amsterdam. Dutch Chamber of Commerce #71831282, VAT ID: NL858866316B01.